در روز چهارشنبه مورخ ۲۲ آبان ۹۸ دانش آموزان مدرسه شمیم فردوس از کارگاههای مرکز(اتومکانیک،تراشکاری،تاسیسات،انرژی خورشیدی،UPVC ) بازدید بعمل آوردند.