در تاریخ نهم اردیبهشت ۹۸ تعدادی از دانش آموزان مدرسه شهید آخوندی کرج از کارگاههای تاسیسات، سوخترسانی خودرو و فرز درجه دو بازدید به عمل آوردند.