در تاریخ چهارم اردیبهشت ۹۸ تعدادی از دانش آموزان مدرسه مسلم بن عقیل به همراه معلمان مدرسه از کارگاههای اتومکانیک، انرژی خورشیدی، ماشین آلات راهسازی،تاسیسات وتراشکاری بازدید وتوضیحاتی درخصوص کارگاه توسط مربی مربوطه صورت گرفت.