در تاریخ هفتم اردیبهشت ۹۸ دانش آموزان هنرستان یادگار امام از کارگاههای فرزکاری، جوشکاری، تعمیر لوازم خانگی و درب وپنجره UPVC بازدید نمودند.