انتخابات نمایندگی مجمع عمومی عادی تعاونی اعتبار سازمان مرحله اول نوبت اول(استانی) با حضور اعضا ووکلای آنها در تاریخ ۲۲/۰۲//۹۷ برگزار گردید و آقایان حسن جمالی، مهران گرجی وخانمها مینا نریمانی وفرشته پهلوان به عنوان نماینده استان البرزدر تعاونی اعتبار سازمان آموزش فنی وحرفه ای انتخاب شدند.