در تاریخ ۱۴ مهر ۹۸ جلسه ای با حضور مدیرکل محترم ومعاونین ایشان به منظور بررسی مشکلات وموانع وهم اندیشی جهت رفع آنها با کارکنان مرکز برگزار گردید.