دوره آموزشی افسر HSE با حضور آقای سیدجمال توفیق از کارمندان آتش نشانی و مربی حق التدریس فنی وحرفه ای البرز برای اعضای پایگاه بسیج برگزار گردید.