جلسه ای با حضور سربازمربیان مرکز جهت طرح مشکلات و هماهنگی های لازم با حضور مسئولین مرکز برگزار گردید.