در روزهای سوم وچهارم تیرماه سالجاری همایش رویداد تعاون کارآفرینی واستارت آپ با حضور کارآموزان مرکز خواهران وشهیدخدایی در سالن همایش مرکز شهیدخدایی برگزار گردید.