روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۰۲ طی مراسمی صمیمی از زحمات همکار بازنشسته آقای بیات پور تجلی وقدردانی گردید و همکاران خاطراتی را از دوران کار با ایشان بیان نمودند.