جلسه ای با حضور رئیس اتحادیه املاک و رئیس اصناف مرکز استان ورئیس و معاون مرکز شهیدخدایی

smart

در دفتر رئیس مرکز به منظور کیفیت بخشی و هماهنگی دوره های آموزشی مشاوران املاک برگزار گردید