جلسه ای باحضور مربیان مرکزشهیدخدایی و مدیرکل محترم درتاریخ ۲۴ دیماه ۹۸ با موضوع بررسی اشتغالزایی مهارت محور برگزار گردید. دراین جلسه به نتایج مثبت این طرح همچون افزایش پایداری اشتغال ، هدفمند شدن آموزشهای مهارتی و هدفمندشدن تسهیلات اشتغالزایی استان از طریق نهادینه شدن فرهنگ مهارت آموزی به جای فرهنگ مدرک گرایی عنوان گردید.