با حضور اتحادیه درودگران شهرستان کرج و روسای مراکز شهید خدایی و خواهران، جلسه هماهنگی اجرای طرح اشتغالزایی مهارت محور در رشته صنایع چوب در دفتر رئیس محترم مرکز برگزار گردید.