دوره آموزشی کار با دستگاههای عیب یاب خودرو با حضور حدود ۱۰۰ شرکت کننده و توسط شرکت نگار خودرو در سالن همایش مرکز برگزار و به تعدادی از برگزیدگان به قید قرعه هدایایی از سوی شرکت اهدا گردید.