مراسم جشن ولادت امام شیعیان امام علی (ع) و روز پدر با حضور کارکنان مرکز درفضایی صمیمی برگزار شدد ودراین مراسم به نفرات برتر مسابقات دارت و مسابقه چهل حدیث جوایز و لوح سپاسی اهدا گردید.