با حضور تعدادی از همکاران از خانواده معظم شهدا و جانبازان گرامی دیدار صورت گرفته و هدیه و لوح سپاسی به ایشان اعطا گردید.