متقاضیان مشمول خدمت سربازی میتوانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ به سامانه پورتال فنی و حرفه ای مراجعه و اقدامات لازم صورت دهند.   

PORTALTVTO.IR  ⇐   گزینه ثبت نام آزمون ادواری و صنایع ساختمان   ⇐  آزمون سربازمربی