طراح سیستم های انرژی خورشیدی

طراح وسازنده سیستم های برق خورشیدی از مشاغل زیر مجموعه برق می باشد. در این شغل عملیات طراحی، ساخت،عیب یابی وتعمیر سیستم های تولید برق خورشیدی، درجهت استفاده بهینه از انرژی خورشیدی در راستای تولید برق، صورت می پذیرد ومعمولا”در مناطقی که میانگین تابش نور خورشید زیاد است کاربرد دارد

مدت آموزش آن۳۰۲ ساعت می باشد وبرای ثبت نام آن داشتن دیپلم برق الزامی می باشد.

از شایستگی های شغلی این حرفه

توانایی کار با سلول های خورشیدی

توانایی اندازه گیری کمیت های الکتریکی مرتبط با انرژی خورشیدی

توانایی انتخاب باتری وطراحی کنترل کننده های شارژ در یک سیستم خورشیدی

توانایی کار با مبدل های DC وAC ومدارهای محافظ

توانایی نصب و راه اندازی یک سیستم خورشیدی وازمایش صحت عملکرد ان

توانایی استفاده از سلول های خورشیدی در مدارهای الکترونیکی

بعد از پایان دوره مهارت آموخته توانایی  نصب سیستم های فتوولتائیک

توانایی طراحی نیروگاهی فتولتائیک

نصب ونگهداری سیستم خورشیدی

نصب ونگهداری آبگرمکن خورشیدی