تعمیر کار برق خودرو درجه یک کسی است که از عهده نصب ، راه اندازی، عیب یابی ، رفع عیب ،وعلل بوجود آمدن عیب در سیستم های الکتریک والکترونیکی خودروهای سواری برآید.

کارآموزمدت ۱۰۰ روز بصورت تمام وقت این دوره را آموزش میبیند.

برای گذراندن برق خودرو درجه یک داشتن گواهینامه تعمیرکار برق خودرو دره ۲ الزامی میباشد.

کارآموزدر این دوره نصب وراه اندازی ،عیب یابی کولر، دزدگیر، icu را  آموزش میبیند.