محمد محمودی متولد ۱۳۵۴ و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته طراحی ومهندسی چوب است. ایشان مستخدم سال ۱۳۸۵ سازمان بوده و به عنوان مربی در کارگاههای صنایع چوب مرکز فعالیت داشته است. در سال ۱۳۹۳ به عنوان رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای اشتهارد و سپس در سال ۱۳۹۵ به عنوان رئیس مرکز ساوجبلاغ منصوب گردیده است.

ایشان در ۷ اسفند ۱۳۹۶ به عنوان رئیس مرکز شهیدخدایی منصوب گردید.