تاسیسات بهداشتی ساختمان

حرفه های آموزشی این کارگاه شامل

  • لوله کشی سرد وگرم وفاضلاب ساختمانی درحد استانداردکه ۵۰۰ ساعت آموزش داده میشود که در پایان کارآموز توانایی انجام لوله کشی سرد وگرم ساختمان وهمچنین لوله کشی فاضلاب بهداشتی را همراه با نصب وسایل بهداشتی مانند ظرفشویی وروشویی وشیر آلات را دارد
  • دوره تعمیر کار آبگرمکن دیواری که ۲۴۰ ساعت در حد استاندارد آموزش داده میشود که در پایان کارآموز توانایی نصب وتعمیر قطعات مختلف ابگرمکن دیواری وشمعک دار برقی را بدست میآورد   دوره تاسیسات حرارت مرکزی اب گرم(شوفاژ) که۴۹۶ ساعت در حد استاندارد آموزش داده میشود که در پایان کارآموز توانایی لوله کشی حرارت مرکز بصورت مستقیم ومعکوس وهمچنین نصب دیگ های حرارت مرکزی چدنی ونصب منابع تامین آب گرم مصرفی شامل دوجداره کویلی ومنابع انبساط بسته ومشعل های حرارت مرکزی وگازی وگازوئیلی رابدست میاورد
  •     دوره تاسیسات حرارت مرکزی اب گرم(شوفاژ) که۴۹۶ ساعت در حد استاندارد آموزش داده میشود که در پایان کارآموز توانایی لوله کشی حرارت مرکز بصورت مستقیم ومعکوس وهمچنین نصب دیگ های حرارت مرکزی چدنی ونصب منابع تامین آب گرم مصرفی شامل دوجداره کویلی ومنابع انبساط بسته ومشعل های حرارت مرکزی وگازی وگازوئیلی رابدست میاورد

  • دوره تعمیر ونصب شوفاز دیواری (پکیج) که مدت دوره۳۷۲ساعت که در پایان این دوره کارآموز در پایان این دوره توانایی نصب وتعمیر قسمتهای مختلف این دستگاه شامل پمپ سرکولر وشیرهای سه طرفه وشیرگاز و همچنین انواع کنترلهای این دستگاه ، ترموستات، لولهکشی رادیاتورها را بدست می آورند