جوشکاری
این حرفه در دو سطح درجه ۲ و درجه ۱ یرگزار می شود
در جوشکاری درجه ۲ کارآموز نحوه  جوشکار برق با سازه های فولادی را می آموزد ودر جوشکاری درجه ۱ جوشکاری مخازن فولادی را فرا میگیرد
دراین کارگاه آموزش جوشکاری قوس الکتریک دستی به روش  SMAW  (جوشکاری سازه های فولادی)به مدت ۴۹۶ ساعت آموزش داده میشود
کارآموزان که این دوره را به پایان رسانیده اند می توانند دوره جوشکاری درجه ۱ (مخازن) را به مدت ۳۰۵ ساعت ثبت نام کنند
جوشکار کسی است که شایستگی های از قبیل جوشکاری قطعات  طبق دستور العمل ، کنترل کیفیت قطعات جوشکاری شده را دارد. استانداردعملکرد دستورالعمل اجرایی آموزش فدراسیون جوش اروپا میباشد وبا مشاغل تعمیرکاران تجهیزات جوشکاری، فروشندگان تجهیزات ومواد مصرفی جوشکاری تولید کنندگان اسکلت های در ارتباط میباشد .وکارآموز بعد ازگذراندن این دوره ها میتواند در شرکتهای مربوط به جوشکاری مشغول شوند وانواع جوشکاری اتصالات سپری – فلانچ – جوشهای خباغی در حالات تخت –سربالا- سقفی –افقی را انجام میدهد.