مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهیدخدایی در سال ۱۳۳۶ افتتاح شد. این مرکز به عنوان مرکز تعلیمات حرفه ای و به منظور آموزش به کارگران فاقد مهارت افتتاح شده وپس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ و با تاسیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور به عنوان مرکز شماره یک نامگذاری گردید.

این مرکز که قدیمی ترین و از بزرگترین مراکز آموزش فنی وحرفه ای می باشد در سال ۱۳۶۱ به منظور زنده نگهداشتن یاد وخاطره شهدای جنگ تحمیلی به نام مرکز شهیدخدایی نامگذاری شد وهم اکنون دارای ۱۹ کارگاه آموزشی بوده که بصورت دومنظوره درحال فعالیت است.