,

نشست مشترک با مسئولین کانون بازنشستگان استان البرز

در راستای تعاملات برون سازمانی به منظور توانمندسازی خانواده بازنشستگان تامین اجتماعی استان البرز ، نشست مشترکی بین مسئولین کانون بازنشستگان استان البرز و مرکز آموزش شهید خدایی صورت گرفت. در این جلسه مقرر گردید برای ایجاد فرصتهای جدید شغلی ظرفیت ویژه ای برای …