مطالب توسط c1user

,

نشست مشترک با مسئولین کانون بازنشستگان استان البرز

در راستای تعاملات برون سازمانی به منظور توانمندسازی خانواده بازنشستگان تامین اجتماعی استان البرز ، نشست مشترکی بین مسئولین کانون بازنشستگان استان البرز و مرکز آموزش شهید خدایی صورت گرفت. در این جلسه مقرر گردید برای ایجاد فرصتهای جدید شغلی ظرفیت ویژه ای برای این خانواده ها درنظر گرفته شود.همچنین کارکنان مرکز نیز از رفاهیات […]