نام حرفه : سازنده در وپنجره با پروفیل upvc وشیشه دو جداره
سازنده ونصاب درب وپنجره پروفیل upvc   وشیشه دو جداره از مشاغل صنعت  ساختمان میباشد که باید بتواند با بکارگیری موارد حفاظتی ایمنی در محیط کار، بکارگیری فرایند تولید UPVC ، آزمایشات استاندارد کنترل کیفیت ، بکارگیری انواع ملزومات آموزشی تولید نظیر انواع میز مونتاژ و واگن و…. در ساخت ونصب  بکارگیری مواد مصرفی اصلی و کمکی ، ابزارآلات دستی وبرقی  دستی و پنوماتیکی ، ماشین آلات و تجهیزات عمومی کارگاهی در بخش ساخت وتولید، رسم فنی عمومی وکار با نرم افزارهای رایج طراحی مطابق نیاز بازار کار ، ساخت و نصب انواع تیپ مدل ،بازشوها به همراه شیشه دو جداره ، اجرای پایان دوره ، راه اندازی کارگاه کوچک وبازاریابی محصول برآید.
طول مدت آموزش این حرفه ۲۰۰ ساعت معادل ۳۵روز میباشد  که مهارت آموخته این حرفه نحوه ساخت انواع درب و پنجره های دو جداره را فرا میگیرد و استاندارد این اموزش ها جهت راه انداری کارگاه ها ومشاغل مربوطه کافی میباشد.